Ceanglaichean gu Làraich-lìn

An Aibidil Ghàidhlig www.omniglot.com/writing/gaelic.htm

Tha an Aibidil Ghàidhlig a’ cleachdadh 18 litrichean, leis gach aon dhiubh air an ainmeachadh às dèidh chraobhan. Seo na litrichean:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, R, S, T, U

Gaelic4Parents  www.Gaelic4Parents.co.uk

Acair www.acair.co.uk

BBC Alba www.bbc.co.uk/alba

Kist O’ Dreams www.kistodreams.org

Bilingualism Matters Tha rannsachadh air nochdadh gu bheil dà-chànanas buannachdail do leasachadh chloinne agus do am beatha san àm ri teachd. Ach tha iad buailteach cuideachd a bhith nas fheàrr na aon-chànanaich air a bhith ‘ioma-ghnìomhach’ agus a’ cuimseachadh aire. Tha iad buailteach a bhith nan leughadairean nas comasaiche, agus san fharsaingeachd ga fhaighinn nas fhasa cànanan eile ionnsachadh. Tha dà-chànanas a’ toirt mòran a bharrachd do chlann seach dà chànan!

TWF Cymru Fiosrachadh agus comhairle air togail chloinne gu dà-chànanach.